Αεροθάλαμος ACIMUT by CST 27.5 X 1.90/2.125 A/V 48mm