Αεροθάλαμος CST 24 X 1.90/2.125 A/V T.P ( Ενισχυμένος)