Αεροθάλαμος CST 26 X 1.90/2.125 AV με υγρό προστασίας