Αεροθάλαμος CST 26 X 1.90/2.125 FV 48mm με υγρό προστασίας