Αεροθάλαμος CST 27.5 X 1.90/2.125 A/V T.P. (Ενισχυμένος)