Αεροθάλαμος CST 29 X 1.90/2.35 A/V T.P. (Ενισχυμένος)