Αεροθάλαμος CST 29 X 1.90/2.35 F/V 48mm T.P. (Ενισχυμένος)