Αεροθάλαμος CST 29 X 1.90/2.35 FV 48mm με υγρό προστασίας