Αεροθάλαμος CST 8 1/2 X 2 A/V – Ίσια βαλβίδα Κατάλληλος για ηλεκτρικά Scooter (Πατίνια)