Αεροθάλαμος Joe’s SELF SEALING TUBE AV 27,5X2.00 – 2.50