Αεροθάλαμος Maxxis 27.5×2.00/3.00 AV 48mm Downhill