Αεροθάλαμος Maxxis 27,5×1.90/2.35 AV 48mm Welter Weight