Αεροθάλαμος Maxxis 27,5×1.90/2.35 FV 48mm Welter Weight