Αεροθάλαμος Maxxis 700×23/32 F/V 80 mm Welter Weight