Αεροθάλαμος Schwalbe 20 x 1.00-1.50 (28/40-406) – SV 6