Αεροθάλαμος Schwalbe 20 x 1.50-2.50 (40/62-406) – SV 7