Αεροθάλαμος Schwalbe 24 x 1.50-2.50 (40/62-507) – SV 10