Ανάρτηση ποδηλάτου M-Wave οπίσθια με προφόρτιση 150mm