Δισκοβραχίονας 8 (and 7) – Speed (28/38/48 T) 170mm (351242)