Δισκοβραχίονας M-Wave 8 (and 7) – Speed (22/32/42 T) 170mm (351237)