Δισκοβραχίονας M-Wave 9 (and 8) – Speed (22/32/44 T) 175mm