Δισκοβραχίονας πλαστικοποιημένος μαύρος (22/32/42Τ) “Μικρός” 170mm