Κέντρα “NS Bikes” Rotary SS Οπίσθιο 32Τ Brazilian Acid