Κέντρα “Octane One” Orbital LTD Κασσέτα Οπίσθιο 32Τ White