Κόντρα παξιμάδια για τοποθέτηση βοηθητικών τροχών.