Μεσαία τριβή Βιδωτή ΜΤΒ (αντικατάσταση για Shimano) – 359311