Μεσαία τριβή Βιδωτή ΜΤΒ (αντικατάσταση για Sram) – 359432