Ροδάκια οπίσθιου εκτροχιαστή .Full CNC Pulley XPL-01Α