Στεφάνια “Born” Poseidon 26″ DP27 MTB Δίπατο Disc 32Τ Μάυρο