Τροχός 26″ Δίπατος – Οπίσθιος “κασσέτα” , για δισκόφρενο