Τροχός 26″ Δίπατος – Οπίσθιος “κασσέτα” (Novatech) , για δισκόφρενο