Τροχός 26″ Δίπατος – Οπίσθιος “Βιδωτός” , για δισκόφρενο