Τροχός 27.5″ Δίπατος – Οπίσθιος – “Κασσέτα” , για δισκόφρενο.