Τροχός 28″ Κούρσας Δίπατος – εμπρόσθιος (Alloy κέντρο με μπλοκάζ)