Τροχός εμπρόσθιος Haro Leucadia 20″ Δίπατος – Gloss Black