Βίδες για τα ροδάκια οπισθίου εκτροχιαστή. XPL-02 XON