Υδραυλικό παλουκόσελο RFR PRO “Inside” 27.2″ – 13403