Υδραυλικό παλουκόσελο RFR PRO “Inside” 30.9″ – 13481