Άξονας Xon Εμπρόσθιος με Allen 15mm Non Boost (100mm) κατάλληλος για αναρτήσεις Fox XQR-20